Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Hostomice, Husova 308, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Seznam přijatých dětí od 1.9.2021 ZDE

Informace k provozu školy
Vážení rodiče, sděluji Vám, že s účinností od 10.5.2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Těšíme se na vás, děti!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSTOMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat distančním způsobem. V souladu se školským zákonem (§ 34, odst. 2) a vyjádřením zřizovatele, stanovila ředitelka MŠ Mgr. Mirka Jelínková termín zápisu (dodání žádostí) v období od 3.5 do 7.5. 2021.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ZDE nebo k vyzvednutí přímo v MŠ Hostomice (po domluvě na telefonním čísle 417825187 nebo emailem: ms.hostomice@volny.cz a to od 12. 4. 2021). Součástí žádosti jsou kritéria, podle kterých bude provedeno správní řízení. Na Vámi uvedenou mailovou adresu v žádosti bude zasláno registrační číslo. Po ukončení správního řízení budou na stránkách školy zveřejněna registrační čísla přijatých dětí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 30 ti dnů od zahájení řízení.

POSTUP:
1) stáhnout, vytisknout žádost nebo si ji vyzvednout v MŠ Hostomice
2) vyplnit
3) doložit potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte (u dítěte s povinným předškolním vzděláváním se prohlášení o očkování nevyžaduje)
4) vytisknout kopii rodného listu
5) doručit do MŠ a to buď datovou schránkou, mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobně ve škole

Žádné jiné doklady nejsou potřebné (při pochybnosti pravosti dokladů může ředitelka školy požadovat doručení originálu). Pokud bude doručena žádost bez požadovaných příloh nebo podpisu, musí je zákonný zástupce doručit nejpozději do 5 dnů ode dne doručení nekompletní žádosti.

Uzavření školy v době letních prázdnin
Mateřská škola Hostomice bude uzavřena v době letních prázdnin od 19. 7. 2021 do 15. 8. 2021.
Odloučené pracoviště na adrese Chotějovice, Dvořákova 34, bude uzavřeno v době od 1. 7. 2021 do 31.8.2021. (Děti mohou docházet do Mateřské školy v Hostomicích)

Informace pro rodiče k otevření školy ZDE

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. mimo jiné, i provoz mateřských škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou MŠ při zdravotnickém zařízení.

Z výše uvedeného důvodu je Mateřská škola Hostomice s okamžitou platností do odvolání UZAVŘENA.

Ošetřovné: podle nových pravidel škola  již nevystavuje žádné potvrzení. Odkazujeme rodiče na stránky ZDE.

Vážení rodiče, milé děti!
Vzhledem ke stávající situaci, kdy se nemůžeme vidět, hrát si a procvičovat svoje vědomosti a dovednosti, věříme, že si společné chvíle užíváte společně. Aby nám předškoláčci zůstali v kondici, nabízíme webové adresy, na kterých najdete spoustu zábavných her a cvičení. Pokud budete mít zájem o další „úkoly“, kontaktujte nás (telefonicky – 417 825 187 , mailem-sonae@seznam.cz nebo ms.hostomice@volny.cz), rádi Vám pomůžeme. Zůstaňme v kontaktu.
Zdravíme rodiče i děti a těšíme se, až se opět setkáme.“

Nabízené adresy:
YouTube Monkey předškolák
www.lipaland.com/cs/
www.pracovnísesity.raabe.cz/predskolak
www.vesela-chaloupka.cz

Mateřská škola Hostomice a mateřská škola Chotějovice děkují firmám za pomoc při realizaci výletů a akcí pro děti. 

Firmě PRODECO a.s. – za umožnění návštěvy pohádkového lesa, 
firmě Jarmila Koukolíková –
za přispění na oslavu Dne dětí a firmě SEALL s.r.o. – za úhradu autobusu do ZOO Ústí n. L. 

Děkujeme, že myslíte na naše děti.

Oznámení o jmenování pověřence
Kontaktní údaje: 
Jméno: Aleš Pospíchal
Telefon: 606 637 815
E-mail: ales.pospichal@email.cz