Vítáme Vás na internetových stránkách MŠ Hostomice, Husova 308, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Seznam přijatých dětí ZDE

Termín zápisu pro cizince – uprchlíky
15.06.2022 ZDE

Zápis do MŠ
5.5.2022 ZDE

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
a kritéria pro přijetí ZDE

Mateřská škola Hostomice a mateřská škola Chotějovice děkují firmám za pomoc při realizaci výletů a akcí pro děti. 

Firmě PRODECO a.s. – za umožnění návštěvy pohádkového lesa, 
firmě Jarmila Koukolíková –
za přispění na oslavu Dne dětí a firmě SEALL s.r.o. – za úhradu autobusu do ZOO Ústí n. L. 

Děkujeme, že myslíte na naše děti.

Oznámení o jmenování pověřence
Kontaktní údaje: 
Jméno: Aleš Pospíchal
Telefon: 606 637 815
E-mail: ales.pospichal@email.cz